บริษัท อีสเทิร์นไซเบอร์ จำกัด

สำนักงานเชียงใหม่ : 900/242 หมู่ 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

สำนักงานกรุงเทพฯ : 3/7 ซอยอ่อนนุช 74/1 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 08 5121 5121 | 09 09 09 2200 | 02 320 5942 – 3 | 052 001 055

อีเมลล์ : [email protected] | [email protected]