: :    นิยามแห่งยุค    : :

“เนื้อหาที่ตรงประเด็นและความเรียบง่าย” เป็นศิลปะชั้นสูงในการพัฒนาเว็บไซต์ของมืออาชีพในยุคนี้

: :    The definition of an era    : :

“Pertinent content and simplicity” is a top-class artistic design of a new era website.